In mijn stroatje zijn 't allemaal komeren


An existing number furder arranged by me.

Because Leander vertriest and Ilona vertriest often sings this song in their facebook show,
`t half uurke achter `t muurke.

and I like the sound of it, I made this arrangement.

to find the singmelodie, you look at the second line (flute 1)


Click play, and read sheetmusic


Lyrics (if available)

Oas ze mij vroagen 'waar gade naartoe'
Zegge kik da kik een toereke doe
Ge zou wel mee al die wijven
Da doet er nie anders dan kijven
Dewsten zijn altijd de slechtsten van al
't Es alle doagen wel tien kiere bal
Om der een nieuwske te weten
Is dat een giel kaboal

In mijn stroatje zijn 't allemaal komeren
Alles wat er doar gebeurt
Niemand die kant er passeren
Of ze worden gekierd en gekeurd
Deur de spleten van ulder gordijnen
Worden de moaten gepakt
Mee een wijf of tien hen z' het al gezien
En ze weten alles bovendien
Over liefde en geld
Wordt er veel gekweld
In mijn stroatje wordt alles verteld

't Snoens wordt de cafe op toafel gezet
Maria roept 'es 't er gien belet'
D'ien achter d'ander kom binnen
En de flakke die kom veur de pinne
Doar wordt gebabbeld, gedronken, getikt
Sofie die heeft heur in d' hoaste verslikt
Marie valt van zattigheid van heure stoel
Prudence houwt nuuit heur smoel

In mijn stroatje zijn 't allemaal komeren
Alles wat er doar gebeurt
Niemand die kant er passeren
Of ze worden gekierd en gekeurd
Deur de spleten van ulder gordijnen
Worden de moaten gepakt
Mee een wijf of tien hen z' het al gezien
En ze weten alles bovendien
Over liefde en geld
Wordt er veel gekweld
In mijn stroatje wordt alles verteld

Kom ekik 't savonds ne kier van 't cafe
Mee een klein stukske in mijne gilet
'k Peize 'nui zijn ze goan sloapen'
Moar ze zitten nog altijd te goapen
't Sanderendags weten ze weer wa verteld
Al ben 'k in mijn stroatje toch gienen held
Ze weten weer wa vertellen
Doarop zijn zij gesteld

In mijn stroatje zijn 't allemaal komeren
Alles wat er doar gebeurt
Niemand die kant er passeren
Of ze worden gekierd en gekeurd
Deur de spleten van ulder gordijnen
Worden de moaten gepakt
Mee een wijf of tien hen z' het al gezien
En ze weten alles bovendien
Over liefde en geld
Wordt er veel gekweld
In mijn stroatje wordt alles verteld


Sheetmusic (PDF)

Download sheetmusic (PDF)